เครื่องวัดระดับเลเซอร์ รุ่น RB-SA01

Product Code: RB-SA01
Product Type: เลเซอร์วัดระดับ (Laser level)
Product Gallery:
Availability:
In Stock

Name : Laser level
model : RB-SA01
working voltage : 4.5V
operating temperature : -10c- +40c
accuracy : +2mm/10m
self leavling range : +3.5c
out put power : 1mw
laser wave length : 635nm

LASER LEVELDESCRIPTION
Model NameRB-SA01
Working voltage4.5V
Operating temperature-10c- +40c
Accuracy +2mm/10m
Self leavling range+3.5c
Out put power1mw
Laser wave length635nm
LASER LEVELDESCRIPTION
Model NameRB-SA01
Working voltage4.5V
Operating temperature-10c- +40c
Accuracy +2mm/10m
Self leavling range+3.5c
Out put power1mw
Laser wave length635nm

รายการสินค้าใกล้เคียง